Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 12. 2006

Autorka: Mgr. Markéta Wolfová

Elektronický studijní materiál obsahuje vybrané kapitoly z německého jazyka na II. stupni ZŠ - pro 7. ročník (začátečníci), 8. a 9. ročník (mírně pokročilí, pokročilí). Metodický list (formát pdf) obsahují tato témata:

 • abeceda, korektní výslovnost, hláskování
 • tázací slova, slovní pořádek vět tázacích
 • dny v týdnu, měsíce, roční období, předložky s časovými údaji (am, im)
 • číslovky 1 - 100
 • určování času, předložka um, telefonní rozhovor
 • německy mluvící země
 • Österreich
 • Schweiz
 • časování sloves pohybu, dopravní prostředky, předložka mit
 • lidské tělo, u lékaře, časování modálních sloves könen, müssen, wollen
 • korektní výslovnost, jednoduché říkanky a jazykolamy
 • přídavná jména v přísudku
 • časování sloves
 • Reisen - In der Standt
 • Reisen - ich möchte, Länder Europas
 • Wetter

 

Pracovní listy (formát pdf) obsahují tato témata:

 • Ich bin drölf
 • Meine Tante Cora und die Katze Fips
 • Wie heißt mein Hund?
 • Comio - kokmisch - Komiker

K metodice byly vytvořeny i následující prezentace (formát pdf):