Jdi na obsah Jdi na menu
 


31. 12. 2006

Autor: Mgr. Jan Pavelka

Elektronický studijní materiál obsahuje vybrané kapitoly z matematiky - geometrie na II. stupni ZŠ - téma trojúhelníky(formát pdf). Autor se zaměřuje na obtížnější kapitoly z planimetrie:

 • vlastnosti trojúhelníků (druhy, těžnice, výšky, příčky, vepsané a opsané kružnice, obvod a obsah)
 • shodnost (věty o shodnosti)
 • souměrnost (osová, středová, osově a středově souměrné útvary)
 • úhly (druhy, dvojice úhlů, osa úhlu, operace s úhly, měřící přístroje, převody jednotek, sčítání a odčítání úhlů)
 • rovinné obrazce
 • tělesa a jejich pláště

V závěru metodické příručky jsou obsaženy i pracovní listy s příklady k procvičení.

K metodice a pracovním listům byly vytvořeny následující prezentace (formát ppt):

 1. Trojúhelník (6. a 7. ročník) s podtématy:
  a) Co je to trojúhelník?
  b) Vlastnosti trojúhelníků
  c) Rozdělení trojúhelníků
 2. Shodnost trojúhelníků (7. ročník) s podtématy:
  a) Věty o shodnosti trojúhelníků
  b) Konstrukce trojúheníku podle věty SSS, SUS a USU
 3. Shodnosti a souměrnosti (6. a 7. ročník) s podtématy:
  a) shodnost geometrických útvarů
  b) osová souměrnost
  c) osově souměrné útvary
  d) středová souměrnost
  e) středově souměrné útvary 
 4. Trojúhelník (6. a 7. ročník) s podtématy:
  a) Výška trojúhelníka
  b) Těžnice trojúhelníka
  c) Střední příčka trojúhelníka
 5. Trojúhelník (6. a 7. ročník) s podtématy:
  a) kružnice opsaná trojúhelníku
  b) kružnice vepsaná trojúhelníku